site

شاپ کارت ملت، کارتی اعتباری است که در ملت شاپ ( شبکه اعتباری پرداخت ملت) قابل استفاده است و بازار هدف آن مشتریان حقیقی متقاضی خرید کالا یا خدمات به صورت اقساطی خواهند بود. شاپ کارت، کارتی تجدیدپذیر با امکان بازپرداخت یکجا و تقسیطی است که با عقد مرابحه به مشتریان ارائه خواهد شد. نرخ سود این کارت ١٦ تا ١٧ درصد به اضافه یک درصد آبونمان و مهلت استفاده از آن ٦٠ روز کاری خواهد بود. مهلت بازپرداخت شاپ کارت، ٣٠ روز بدون دریافت سود در هر حالت( تسویه به طور یکجا یا اقساطی) و مدت بازپرداخت اقساط حداکثر ٣٦ ماه متناسب با توان بازپرداخت مشتری تعیین شده است.

طى قرارداد منعقد شده با بانک ملت در قالب طرح ملت شاپ، مشتريان متقاضى خريد محصولات ابوديزاين به صورت اقساطى ميتوانند با استفاده از اعتبار كارت و انجام مراحل خريد نسبت به تسويه بدهى بصورت اقساط ١تا ٣ساله اقدام نمايند.

 

 

ورود اعضا
سبد خرید
سبد خرید خالی است.